Information

Boknings- och betalningsinformation

 

Vad gäller när du bokar en stuga eller en lägenhet

Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter – antagna av Föreningen Sverige Turism den 29 maj 1990 efter överläggningar med Konsumentverket.
Om uthyraren tillämpar särskilda villkor, har dessa tryckts med kursiv (lutande) stil.

Vad gäller om du vill avboka?

Avbokning av stuga/lägenhet ska göras skriftligen eller muntligen till Unos i Tandådalen som är skyldiga att bekräfta avbokningen. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan än till Unos i Tandådalen.

Åldersgräns

Lägsta åldern för att boka stuga av Unos i Tandådalen är 20 år. Samtliga i sällskapet, utan målsman, ska vara minst 20 år. Legitimering sker vid ankomst och uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Om gäst inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning.

Ålderskontroll kan även göras under vistelsen.

Avbeställningsskydd

Gästen kan köpa ett avbeställningsskydd till en kostnad av 395 SEK och ska betalas samtidigt som anmälningsavgiften. Det ger gästen rätt att vid sjukdom eller annan ingripande händelse avboka fram till samma dag som ankomst. Avgiften för avbeställningsskyddet kan inte avbokas då den är betald och återbetalas ej.

Avbokning av boende

Om du avbokar tidigare än 60 dagar före ankomst behåller vi betald anmälningsavgift samt ev. avbeställningsskydd. Om du betalat hela ditt boende och avbokar när det är mindre än 60 dagar före ankomst och inte har giltigt intyg så behåller vi hela hyran. Om du betalat hela ditt boende och avbokar när det är mindre än 60 dagar före ankomst och har avbeställningsskydd och kan uppvisa giltigt intyg behåller vi betalat avbeställningsskydd, anmälningsavgift samt bokningsavgift.

Vem är ansvarig?

Som uthyrare är Unos i Tandådalen skyldiga se till att:

  • Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning
  • Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning
  • Du i god tid får uppgift om var nyckeln kan hämtas (välkomstbrev med information bifogas med fakturan/bokningsbekräftelsen)
  • Stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen (vi ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap)
  • Du får disponera stugan/lägenheten från kl 16.00 på avtalad ankomstdag till kl 11.00 avresedagen om inget annat överenskommits och bekräftats
  • Du, när städning bokats eller att städning ingår i hyran, får disponera stugan från kl 16.00 på avtalad ankomstdag till kl 10.00 på avresedagen om inget annat överenskommits och bekräftats. Vid bokad städning skickas separat faktura.

När blir bokningen bindande?

Det är gästens ansvar att kontrollera fakturan och se till att ankomst- och avresedatum stämmer. Såväl torsdags- som söndagsbyte tillämpas. Kontrollera ankomst- och avresedatum på bekräftelsens framsida.

Bokningen är bindande, för såväl Unos i Tandådalen som för gästen, så snart bokningen bekräftats (ett bokningsnummer tilldelas) och gästen inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift eller hela hyran.

Vad har Du för rättigheter?

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och Unos i Tandådalen måste godta den personen om inte särskilda skäl föreligger. Du måste meddela byten senast 5 dagar före ankomst. Vid ändringar i bokningar tar Unos i Tandådalen ut en ändringsavgift på 195 SEK.

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss senast kl 11.00 dagen efter ankomst. Fel, som uppstår under vistelsen, skall Du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det.

När ska betalning ske?

Unos i Tandådalen har rätt att ta ut en första delbetalning, anmälningsavgift, i samband med bekräftelsen. Den räknas av från hyran. Anmälningsavgiften ska vara betald inom 5 bankdagar från det att bokningen gjorts. Datum framgår av fakturan. En bokningsavgift på 250 SEK tillkommer att betala i samband med anmälningsavgiften.

Vad har Du för skyldigheter?

Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.

Mellan kl. 23.00 och kl. 07.00 ska du iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten, dess inventarier eller i dess område, genom att du, dina medresenärer eller någon annan som bereds tillträde till boendet varit vårdslös. Vid ev. överträdelser har Unos i Tandådalen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. I de fall då avtalet sägs upp måste du och ditt sällskap flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet. Överträdelser av ovanstående medför en kostnad för ersättning med lägst 2 500 SEK.

Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och inte heller låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen eller incheckningen.

Överträdelser av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad med lägst 2 500 SEK.

Vid ej godkänd avresestädning efter din avresa kommer du i efterhand att debiteras en avgift med lägst 2 500 SEK.

Du måste lämna tillbaka samtliga nycklar till din stuga/lägenhet vid utcheckning. Om du glömmer det, eller tappar bort en nyckel, sker låsbyte i stugan/lägenheten du har hyrt och du kommer då att debiteras en avgift för bytet med lägst 2500 SEK.

Vad händer om betalning inte sker i tid?

Bokningen avbokas om inte anmälningsavgiften är Unos i Tandådalen tillhanda senast det förfallodatum som framgår av fakturan. Detta betraktas som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

Bokningen avbokas om inte resterande belopp (slutlikvid) av hyran är Unos i Tandådalen tillhanda senast det datum som framgår av fakturan. Detta betraktas som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

Vi skickar en påminnelse om betalning av slutlikviden.

Övrigt

De stugor/lägenheter som uthyres av förmedlaren ägs inte av förmedlaren utan uthyres endast för bostadsägarens räkning. Standard och utrustning varierar.

Stugorna/lägenheterna är utrustade för självhushåll. I logipriset ingår inte städning (förutom där det anges), sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol, toapapper, rengöringsmedel etc., om inte annat anges på bekräftelsen. Detta kan dock beställas av Unos i Tandådalen och faktureras separat.

Tänk på att ta med det som behövs för vistelsen!

GDPR

När du bokar en produkt hos UNOS samlar vi in de uppgifter som behövs för att fullgöra bokningen med eventuella tillval.

Telefon: 070 - 545 30 44
Mobil: Tord och Anneli 070 - 545 30 44
E-mail: Unos.stugor@gmail.com

Receptionen i Sälen: Fjällsåsvägen 1

Besöksadress i Malung: Lisagatan 85

Postadress
Unos i Tandådalen
Idfjärden 34
782 91 Malung